คณะอาจารย์โรงเรียนอัมพรไพศาล ได้เลือกรีสอร์ตฮวงจุ้ยบ้านภูเขา

ทางรีสอร์ตจึงได้จัดอบรมฮวงจุ้ยคอร์สสั้นๆในหัวข้อ “ฮวงจุ้ยเพื่อความรุ่งเรืองร่ำรวย”เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นแก่คณะอาจารย์