คณะอาจารย์โรงเรียนอัมพรไพศาล

กิจกรรม

เมื่อวันที่2-3/5/61 คณะอาจารย์ รร อัมพรไพศาล จำนวน 40ท่าน ได้เลือกรีสอร์ตฮวงจุ้ยบ้านภูเขาเป็นที่พักผ่อนและสัมมนาเป็นเวลา 2 วัน 1 คืนทางรีสอร์ตจึงได้จัดอบรมฮวงจุ้ยคอร์สสั้นๆในหัวข้อ “ฮวงจุ้ยเพื่อความรุ่งเรืองร่ำรวย”เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นแก่คณะอาจารย์เพื่อเป็นการตอบแทนและขอขอบคุณ ท่าน อ.ทิพสุดา ลัดพลี อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนอัมพรไพศาล เป็นอย่างมากที่ให้เกียรติเลือกมาใช้บริการที่นี่เป็นประจำ