About Us

logo-original

นับแต่อดีตที่ผ่านมา … ปรมาจารย์ผู้สืบทอดศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยในแต่ละรุ่นนั้น มักเดินทางเพื่อเสาะแสวงหาพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อม และลักษณะตรงตามบันทึกในตำราต่างๆ ทั้งเพื่อการศึกษาสั่งสมประสบการณ์ และเพื่อหาพื้นที่ที่เป็นมงคลนำความเจรฺญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิต เหมาะแก่การสร้างบ้าน สร้างเมือง หรือการทำสุสาน

อาจารย์หม่าเองก็เช่นกัน การสร้างบ้านของตนเองสักหลังหนึ่ง ก็ต้องเดินทางสำรวจชัยภูมิพื้นที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสาะหาชัยภูมิที่ถูกต้องตรงตามตำราโบราณที่ได้ศึกษามา ใช้เวลากว่า 30 ปี จึงได้พบชัยภูมิดังกล่าว กำเนิดเกิดเป็นบ้านภูเขา ที่สร้างอยู่บนเนื้อที่นับร้อยไร่

“บ้านภูเขา” ได้รับการออกแบบพื้นที่ทุกตารางนิ้วภายในโครงการ โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อม หรือการอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และพลังธรรมชาติ ในคติของชาวจีน ตามศาสตร์ “ฮวงจุ้ย” ที่มีมาหลายพันปี

star-icon-1

หลายคนพิสูจน์แล้วว่า การได้มารับพลังที่บ้านภูเขา
ได้มาอธิษฐานขอพรในจุดต่างๆ ส่งผลดีต่อชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์

ชัยภูมิโดยรอบสอดประสาน
ครบถ้วนทั้งภูเขาและสายน้ำ

อุดมสมบูรณ์ และเต็มไปด้วยพลังชีวิต

ตำแหน่งเทพเจ้าทั้งสี่ (มังกรเขียว เสือขาว เต่าดำ หงส์แดง)
มีความสมดุลสวยงาม พื้นที่ได้รับการปกป้องโอบล้อมจากบรรพบุรุษ
เป็นพื้นที่ที่กล่าวได้ว่า ซ่อนลม เก็บน้ำ

ตัวบ้านสีขาว เรียบง่าย

แต่องค์ประกอบพื้นที่ภายนอกบนเนื้อที่ร้อยไร่นั้น สร้างขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางฮวงจุ้ยทั้งสิ้น โดยความตั้งใจของท่านผู้สร้าง แรกเริ่มเดิมทีก็เพียงเพื่อให้ลูกศิษย์หรือผู้มีความสนใจในศาสตร์ฮวงจุ้ย ได้มีโอกาสเรียนรู้ฮวงจุ้ยจากของจริง ใช่เพียงแต่เห็นภาพในตำรา หรือฟังเขาเล่าว่า

ต่อมามีคำร้องขอจากลูกศิษย์ทั้งในและต่างประเทศ ขอให้ได้มีโอกาสพักค้างคืนในสถานที่ที่สวยงามและ เต็มไปด้วยพลังธรรมชาติแห่งนี้บ้าง จึงกลายมาเป็นบ้านพักขนาดต่างๆและเต้นท์สุดหรู อีกหลายหลัง

about-icon-03

“จากจุดเริ่มต้นที่เป็นแหล่งศึกษาในหมู่ผู้สนใจศาสตร์ฮวงจุ้ย ที่ต้องการมาชมสถานที่ๆมีลักษณะเด่นตรงตามตำรา จนเป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกศิษย์ บอกเล่าขยายออกไปเรื่อยๆในวงกว้าง จนกลายมาเป็นรีสอร์ทบ้านภูเขา ในปัจจุบัน”