Tyrannosaurus rex แวะชมอุทยานไดโนเสาร์ ณ รีสอร์ตฮวงจุ้ยบ้านภูเขา

ที เรกซ์ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Tyrannosaurus rex อาศัยอยู่ช่วงปลายยุคครีเทเชียส เมื่อ 65.5-67 ล้านปีก่อน ถิ่นกำเนิดอยู่ที่ ทวีปอเมริกาเหนือ มักจะอาศัยอยู่เพียงลำพังหรือเป็นคู่เท่านั้น.

คณะอาจารย์โรงเรียนอัมพรไพศาล ได้เลือกรีสอร์ตฮวงจุ้ยบ้านภูเขา

ทางรีสอร์ตจึงได้จัดอบรมฮวงจุ้ยคอร์สสั้นๆในหัวข้อ “ฮวงจุ้ยเพื่อความรุ่งเรืองร่ำรวย”เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นแก่คณะอาจารย์